افزایش دوبرابری سرعت تولید سینی کابل

بهبود سرعت دستگاه پانچ سینی کابل

سینی کابل از حفره‌هایی تشکیل شده است که انتقال جریان هوا از طریق آن‌ها انجام می‌شود. در تولید سینی کابل برای ایجاد این حفره‌ها از دستگاه‌های پانچ استفاده می‌کنند. حال اگر این حفره‌ها با استفاده از دستگاه‌ها کامپیوتری ایجاد شود اصطلاحا به آن سینی کابل می‌گویند پانچ سی‌ان‌سی (CNC). ایجاد این حفره‌ها زمانبر است. گروه صنعتی کبیر برای حل این مشکل از سمبه‌های دوبل استفاده می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که تولید سینی کابل با سرعت دوبرابر انجام شود.

 

در ویدیوی زیر می‌توانید تولید سینی‌کابل با استفاده از سمبه‌های دوبل را مشاهده کنید: