افزایش دوبرابری سرعت تولید سینی کابل

افزایش دوبرابری سرعت تولید سینی کابل

بهبود سرعت دستگاه پانچ سینی کابل سینی کابل از حفره‌هایی تشکیل شده است که انتقال جریان هوا از طریق آن‌ها انجام می‌شود. در تولید سینی کابل برای ایجاد این حفره‌ها از دستگاه‌های پانچ استفاده می‌کنند. حال اگر این حفره‌ها با استفاده از دستگاه‌ها کامپیوتری ایجاد شود اصطلاحا به آن سینی ...