نصب سینی کابل (نصب عمودی، کلیرنس و …)

نردبان کابل

آیا نصب سینی کابل به طور عمودی امری معمول است؟ آیا آنها پیوستگی خود را بعد از ۲۵ تا ۳۰ سال حفظ می کنند؟ آیا تعداد کابل های قرار گیرنده در سینی فلزی در حالت عمودی با حالت افقی فرق می کند؟  پاسخ : نصب سینی کابل ها به طور عمودی امری رایج است. پروژه … بیشتر بخوانیدنصب سینی کابل (نصب عمودی، کلیرنس و …)